Fredag den 15. oktober kl. 11:00

Online informasjonsmøte
- Leadership Acceleration Programme IMD

INFORMASJONSMØTE

    Informasjonen håndteres konfidensielt og videreformidles ikke

Hva er Leadership Acceleration Programme?

Bli klokere på programmet, innholdet, professorene og de praktiske detaljene. 

Hør mer om de profilene som allerede er påmeldt og få et overblikk over hva de syv dagene bringer.

Leadership Acceleration Programme er en intensiv, internasjonal lederutdanning som styrker både dine faglige og personlige kompetanser.

Programmet fokuserer på lederskap, strategi, digitalisering og eksekvering, og gir deg konkrete verktøy og anvendelig kunnskap til både å vareta og utvikle din rolle som leder. Gjennom praktisk orientert undervisning med relevante businesscaser og løpende sparring med ledende undervisere og de øvrige deltakerne, får du forankret din kunnskap med utgangspunkt i din hverdag.