Mandag den 21. juni kl. 15:00 - Online informasjonsmøte

Leading Strategic Change INSEAD

     Neste informasjonsmøte 21. juni

    Informasjonen håndteres konfidensielt og videreformidles ikke

Hva er Leading Strategic Change?

Bli klokere på programmet, innholdet, professorene og de praktiske detaljene. 

Hør mer om de profilene som allerede er påmeldt og få et overblikk over hva de dem dagene på INSEAD bringer.

Leading Strategic Change er et internasjonalt topplederprogram for deg som ønsker å få suksess med å eksekvere på ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter.

På et konsentrert forløp over fem dager på INSEAD i Frankrike vil du få inspirasjon, innsikt og verktøy til å bygge bro mellom den rasjonelle strategien og den virkelige verden – der hvor strategiene virkelig skal stå sin prøve. Programmet ruster deg til å håndtere tunge strategieksekveringsprosesser og transformasjonsprosjekter.