INSEAD mini-masterclass med internasjonal styreekspert

 

Delta i gratis minimasterclass den 24. mai 2022 med INSEAD-professor Stanislav Shekshnia som er forsker, forfatter og underviser i internasjonalt styrearbeid.

Påmelding 24. mai

  

 

Svært spennende og inspirerende arrangement i Oslo

Sett allerede nå kryss i kalenderen den 24. mai til et svært spennende og inspirerende arrangement i Oslo hvor du kan treffe INSEAD-professor Stanislav Shekshnia som er ekspert i internasjonalt styrearbeid. 

Scandinavian Executive Institute er vert for denne tretimers-sesjonen hvor Stanislav Shekshnia forteller om den omfattende forskningen som ligger bak andre utgave av boken som han har vært redaktør på, Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe. Boken gir et interessant og lærerikt innblikk i forskjeller og likheter i relasjon til styrearbeid i 14 europeiske land, herunder Norge. Etter sesjonen med Shekshnia er det lagt opp til en paneldiskusjon omkring fremtidens styrelederroller. 

Du kan allerede nå melde deg på arrangementet som foregår etter «først til mølla»-prinsippet. 

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet her på siden

 

Erfaren styreekspert

Stanislav Shekshnia har en tung praktisk erfaring i en rekke internasjonale og globale styrer. I tillegg er han professor på INSEAD, og har lang erfaring med styrearbeid i et forskningsperspektiv. Han er som nevnt også redaktør på boken «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe», en bok som kan være en viktig inspirasjonskilde til å utføre et verdiskapende styrearbeid.

Shekshnia er i tillegg programdirektør på styreprogrammene Executive Board Programme og Advanced Board Programme, og har som følge derav vært en viktig bidragsyter til utviklingen av disse programmene.
 

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet her på siden


 

Agenda for dagen

Tid: 24. mai kl. 14:30 – 17:30+
Sted: Wikborg Rein, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo

 

14.30: Registrering åpner  
Forfriskninger og nettverksbygging

15.00:

Velkomst
Steen Buchreitz Jensen, CEO, Scandinavian Executive Institute  
15.15: Board Chairs’ Practices across Countries 
INSEAD-professor Stanislav Shekshnia  
  Presentasjonen tar for seg de seneste forskningsresultatene fra «Global Chair Research Project». Styrelederens rolle er svært viktig for at styret fungerer effektivt, noe som i høy grad påvirker selskapet det føres tilsyn med. Shekshnia vil presentere og sammenlikne den spesifikke praksisen og instrumentene som brukes av styreledere i forskjellige land med henblikk på å utføre styrelederrollen effektivt. Sesjonen vil se nærmere på en rekke interessante egenskaper ved nordiske styreledere, samt peke på spesifikke kvaliteter ved norske styrer i internasjonal sammenheng.
16.15: Pause og nettverk 
16.45: Paneldiskusjon
På bakgrunn av temaet: «Leading from the Chair: Meeting the Challenges of Today and Tomorrow».
17:30: Avslutning

 

Etterfølgende mulighet for nettverksbygging med de øvrige deltakerne.